എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Aug 21, 2014

ഓണപ്പരീക്ഷ മുന്‍വര്‍ഷ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍ഓണപ്പരിക്ഷയുടെ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പിന് ഉതകുന്ന മുന്‍വര്‍ഷ ചോദ്യക്കടലാസുകള്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

1 comment:

ജയൻ,കോളിളക്കം said...

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ.....കൊന്നു തിന്നാമായിരുന്നു.....