എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

May 24, 2015

പുതുവര്‍ഷം കവിത - വീഡിയോ
         എട്ടാം തരത്തിലെ പുതിയ അടിസ്ഥാനപാഠാവലി ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ആദ്യപാഠമാണ് 'പുതുവര്‍ഷം'. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഈ കവിത പ്രത്യാശയുടെ തിരിനാളം ആസ്വാദകമനസ്സുകളില്‍ തെളിയിക്കുന്നു. മനസ്സില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന നന്മയുടെ പ്രകാശം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതായി കവയിത്രി അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ കവിതയുടെ ആലാപനവും ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമായി നമുക്ക് പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാം. ആലാപനം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ നാസിം പി. ., ജി.എച്ച്.എസ്. കുമ്പളയാണ്. നിര്‍മ്മാണം ശ്രീ ജി. മണി, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യാട്, ആലപ്പുഴയും.

2 comments:

faheem said...

ഈ ഉദ്യമത്തിന് നന്ദി......
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...........

Unknown said...

Thanks for this preperation