എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

May 28, 2015

ആടുജീവിതം - ബന്യാമിന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

      


     തിരുവനന്തപുരം ദൂരദര്‍ശന്‍ പ്രക്ഷേപണം  ചെയ്ത 'സമീക്ഷ' പരിപാടിയില്‍ നോവലിസ്റ്റ് ബന്യാമിനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം. ഗള്‍ഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതജീവിത നേര്‍ക്കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് ബന്യാമിന്‍ മനസ്സുതുറക്കുന്നു.


2 comments:

thudi 2009 said...

നന്നായി. ബെന്യാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതറിവും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും.

thudi 2009 said...

നന്നായി. ബെന്യാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതറിവും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും.

shamla