എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 20, 2015

പി. എന്‍ പണിക്കര്‍ വായനയുടെ വളര്‍ത്തച്ഛന്‍ - ഡോക്ക്യുമെന്ററി
        വായനാവാരത്തില്‍ നമുക്ക് വായനയുടെ കുലപതി പി. എന്‍. പണിക്കരെ അടുത്തനിയാന്‍ ഒരു അവസരം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ വകുപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ച ഡോക്ക്യുമെന്ററി വായനയുടെ വളര്‍ത്തച്ഛന്‍ കാണൂ.

ഭാഗം ഒന്ന്
 
ഭാഗം രണ്ട്

2 comments:

ajith said...

നന്നായി

thudi 2009 said...

നന്നായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു. വിദ്യാരംഗത്തിനു നന്ദി..ഷംല