എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jul 7, 2015

നാരങ്ങനാരങ്ങ

മഞ്ഞയെ പകര്‍ത്തി ഞാന്‍
നിന്‍ മുഖം തുടുപ്പിച്ചു.

ആ മുഖം മിനുങ്ങുന്ന രഹസ്യം
എന്നില്‍ത്തന്നെ-
യൊളുപ്പിച്ചിതേവരെ,
പറഞ്ഞില്ലാരോടും ഞാന്‍.

ഒരുനാള്‍
ദാഹം മാറ്റാന്‍
ചിണുങ്ങി നില്‍ക്കും നിന്നില്‍
പിഴിഞ്ഞുതന്നൂ ഞാനെന്‍
ഹൃദയം രഹസ്യമായ്.

തണുപ്പിനുള്ളില്‍ നിന്നെ
കളിപ്പിച്ചെല്ലാം ചെയ്തൊരാ -
ലസ്യ നിമിഷത്തെ
ഒളിപ്പിച്ചിതേ വരെ.

വിളമ്പില്‍ രണ്ടാമതായ്
പച്ചിലപ്പുറത്തെന്റെ -
കരളില്‍ കണ്ണും നട്ട്
ഓണമുണ്ണുമ്പോള്‍
നിന്റെ ചുവന്ന ചുണ്ടില്‍
ഒരു കൊതി ഞാനെറിഞ്ഞിട്ടു.

തൊട്ടു നീ നാവില്‍ വച്ചു
പറഞ്ഞു, ഹാ
എന്തൊരു കയ്പാണയ്യ

 - വിനോദ് വൈശാഖി

7 comments:

Majid Vijah said...

Do you need Personal Loan?
Business Cash Loan?
Unsecured Loan
Fast and Simple Loan?
Quick Application Process?
Approvals within 24-72 Hours?
No Hidden Fees Loan?
Funding in less than 1 Week?
Get unsecured working capital?
Contact Us At :majidvijahlending@gmail.com

LOAN SERVICES AVAILABLE INCLUDE:
================================
*Commercial Loans.
*Personal Loans.
*Business Loans.
*Investments Loans.
*Development Loans.
*Acquisition Loans .
*Construction loans.
*Business Loans And many More:

LOAN APPLICATION FORM:
=================
Full Name:................
Loan Amount Needed:.
Purpose of loan:.......
Loan Duration:..
Gender:.............
Marital status:....
Location:..........
Home Address:..
City:............
Country:......
Phone:..........
Mobile / Cell:....
Occupation:......
Monthly Income:....

Contact Us At :majidvijahlending@gmail.com

Feroze Babu said...

Find some useful informative blogs below for readers :
Health Kerala
Malabar Islam
Kerala Islam
Earn Money
Kerala Motors
Incredible Keralam
Home Nalukettu
Agriculture Kerala
Janangalum Sarkarum
injass publicrelation

Purva Sharegistry said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Anita. I live in UK London and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 U.S. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Anita, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com)Thank you

Purva Sharegistry said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Anita. I live in UK London and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 U.S. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Anita, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com)Thank you

Mark Anto said...
This comment has been removed by the author.
Mark Anto said...

$9 Million Fraud Judgment Against Antony Gordon In Federal Court
This fraud judgment has led to Antony Gordon’s Chapter Seven bankruptcy, which is a straight liquidation.
This (2:13-ap-01536-DS 1568931 Ontario Ltd., an Ontario (Canada Corporati v. Gordon et al) looks like a $9 million dollar fraud judgment in federal court against Rabbi Chanan (Antony) Gordon (an attorney, motivational speaker, and hedge fund manager).
http://www.lukeford.net/blog/?p=59030

Anwar Shah Umayanalloor (Poet) said...

കാവ്യകലയാലൊരു നാരങ്ങനല്‍കിയീ-
ഞങ്ങള്‍ക്കുമുളളില്‍ പുളിപ്പേകിയെങ്കിലും
തെളിച്ചേനുരചെയ്തിട്ടുന്നുടനെയറിയാതെ
തിളപ്പിച്ചവെളളംകണക്കുളളുപൊളിച്ചു-
കവിതയും;തവ കയ്പ്പന്നനുഭവജാലവും

അന്‍വര്‍ ഷാ ഉമയനല്ലൂര്‍