എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 14, 2016

കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം - യൂണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണം


കാലദേശാതീതമായ കാവ്യഭാവനയെ കുട്ടികള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റാണ് 'കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം'. യൂണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സാധാരണയായി അദ്ധ്യാപകസഹായിയാണ് (ടീച്ചര്‍ ടെക്സ്റ്റ്). ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷം പുതിയ അദ്ധ്യാപകസഹായി നമ്മുടെ കൈയ്യിലെത്താന്‍ അല്പം വൈകിയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകസഹായിയിലെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മലയാള അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

6 comments:

Anonymous said...

തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്രദമായ സംരംഭം.

shamla

Riyas Muhammed said...

പുസ്തകം കിട്ടിയില്ലല്ലോ

Riyas Muhammed said...

പുസ്തകം കിട്ടിയില്ലല്ലോ

ajeeshedalath said...

Very good

ajeeshedalath said...

Very good

pavumba said...

10th nte mala2nd samgrasuthrnam kudi labhyamayal kollamayirunu