എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Feb 22, 2016

വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍

 വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍


മലയാളഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടരിക്കോട് പി.കെ.എം.എം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായ പ്രമോദ് വാഴങ്കര മാഷ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ൈഡ് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. മലയാളം റിവിഷന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.
 ഞങ്ങളുടെ മെയില്‍ : vidyaramgam@gmail.com 

No comments: