എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Aug 11, 2010

സ്പാര്‍ക്ക്

നമ്മുടെ സാലറി ഇപ്പോള്‍ സ്പാര്‍ക്ക് വഴിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പല സംശയങ്ങളും നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇതിനു ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് സ്പാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്ന മാര്‍ഗരേഖ ബ്ലോഗിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിധം പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ പലരും ഞങ്ങളുമായി പങ്കിട്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓണം ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സ് ബില്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങള്‍. ഇതാ അവയ്ക്കും ഒരു പരിഹാരം.ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ. ഓണം ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സ് ബില്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം നല്‍കുന്നു.

No comments: