എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Aug 15, 2010
5 comments:

Jineesh said...

happy indipendence day

Dinesh K.S said...

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയമൃതം
സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം
പാരതന്ത്ര്യം മാനികള്‍ക്ക്
മൃതിയെക്കാള്‍ ഭയാനകം

ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ said...

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍

Shani said...

വന്ദേ മാതരം

Rajeev said...

നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവന്‍ പോലും ബലികഴിച്ച ധീര ദേശാഭിമാനികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രണമിക്കുന്നു.