എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Feb 8, 2011

മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ - പത്താംതരം എട്ടാം യൂണിറ്റ്പത്താംതരം കേരളപാഠാവലിയുടെ എട്ടാം യൂണിറ്റിലെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയപ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. പടവുകള്‍, പൊതുപരീക്ഷകള്‍ ഇവയില്‍ വന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാന യൂണിറ്റ് എന്നനിലയില്‍ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഈ പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവുക. എങ്കിലും ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടി ക്ലാസ്സില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ ധാരണ മെച്ചപ്പെടും.

4 comments:

Sreekumar Elanji said...

വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍..
യഥാസമയം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത വിദ്യാരംഗത്തിന് അഭിനന്ദനങള്‍...

Sreekumar Elanji said...
This comment has been removed by the author.
shamla said...

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രയോജനപ്രദം

wilsonvenappara said...

ഗംഭീരം