എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 27, 2010

മലയാളം കീ ബോര്‍ഡ്

മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് പലര്‍ക്കും താല്‍പര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചിലര്‍ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാല്‍, അവയ്ക്ക് പരിഹാരമായി മലയാളം കീബോര്‍ഡ് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ വിനു സാര്‍ (MT SPO- IT@School) കെ .എസ്‌ .എ. റസാക്ക് സാര്‍ (MTC - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ) എന്നിവര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായി ലഭിക്കാന്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


No comments: