എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 16, 2010

കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമായി കാണൂപ്രിയ കുട്ടികളെ,
നാം കടന്നുപോകുന്ന കാലം പുരോഗതിയുറെതെന്നു പറഞ്ഞു അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. എന്നാല്‍ നാം പറയുന്ന പുരോഗതി പലപ്പോഴും ബഹു നിലമാളികകളുടെ വലുപ്പത്തിലും ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. എന്നാല്‍, കൃഷിയെ ഒരു സംസ്കാരമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മളെന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും നാം മറക്കുന്നു. ഇന്ന് പലയിടത്തും കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇവിടത്തെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് നാം അജ്ഞരാണ്. ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കാനായി ഒരു കാര്‍ഷിക ജീവിതം.

* ആദ്യം കൃഷിയിറക്കാനായി പാടത്തെ പരുവപ്പെടുത്താം. നിലം ഉഴുതു പാകമാക്കുന്നത് കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
video

ചിലപ്പോള്‍ മരമടി പോലുള്ള മത്സര/ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തില്‍ നിലം പകമാക്കാറുണ്ട്. ഇതാ ഒരു മരമടി മത്സരം.
video

ഇനി നമുക്ക് ഞാറു നടീല്‍ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം
video

ഞാറു നടല്‍

ജലം കൃഷിക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് പാടത്തേക്ക് ജലം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം

ചക്രം

കൊയ്ത്തിനു പാകമായാല്‍ ഇനി അവ കൊയ്തെടുത്ത് നെല്ല് സംഭരിക്കാം

കൊയ്ത്ത്

www.schoolvidyarangam.blogspot.com

1 comment:

mozhid said...

പഠനയാത്ര
വിദൂരദേശത്തേക്ക്
വയലുകാണാന്‍
പോകുന്നു കുട്ടികള്‍-
കുരീപ്പുഴ.
നന്ദി,നല്ല സംരഭത്തിന്
ദാസ് എം ഡി