എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Oct 10, 2010

കലാകാരന്‍ - കവിത


എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുഞാനാരെയു-

മില്ല ദുഃഖിപ്പിക്കയില്ല

ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കണ്ണീര്‍ ചൊരിഞ്ഞുള്ളിലെ

അഗ്നിശമിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ജീവിക്കും-ചിരിപ്പിക്കു-

മെല്ലാവര്‍ക്കുമുല്ലാസമേകും

ഇത്രമാത്രം ചെയ്യുവാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ ഞാന്‍

ധന്യന്‍- മരിച്ചാല്‍ മരിച്ചു.

ചൂണ്ടയില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നാടിയും കലാ-

കാരന്‍ കൊടുക്കുന്നു തോഷം

കാണികള്‍ വര്‍ഷിക്കുമാനന്ദബാഷ്പം

കലാകാരനേകുന്നു മോക്ഷം.

-ഏ. എന്‍. ആര്‍. പിള്ള

കളമശ്ശേരി രാജഗിരി സ്ക്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു യശഃശരീരനായകവി


2 comments:

Anonymous said...

എക്കാലത്തേയും കലാകാരന്റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ധര്‍മ്മം ഈ കവിതയിലും നിഴലിക്കുന്നു, 'വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥ' പോലെ. ഗുരുവന്ദനം പോലെ ഈ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബ്ലോഗ് ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

BINU said...

HEART TOUCHING POEM