എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Dec 23, 2010

നമുക്കു കുറിപ്പുകളെഴുതാം

കവിതകള്‍ എനിക്കുവഴങ്ങാതായി

കഥകള്‍ എന്നെ വിട്ടിട്ടു നാളേറെയായി

കഥയറ്റ ജീവന്‍;

ഈണമറ്റ പ്രാണന്‍;

കാവ്യഗന്ധമില്ലാത്ത ----------------------

പൂരിപ്പിക്കുക, വാക്യത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുക

പഴയ ഫോര്‍മാറ്റില്‍

ചോദ്യങ്ങള്‍ അസ്തമിച്ചു.

നമുക്കു കുറിപ്പുകളെഴുതാം....

പിച്ച വച്ചതും, സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയതും

വഴിയരികിലെ കലുങ്കില്‍-

അവളെ കാത്തിരുന്നതും

അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയില്‍

ജീവിതം തിരഞ്ഞതും

നീട്ടിയെഴുതിയൊരു പ്രബന്ധം ചമയ്ക്കാം.....


ഗ്രീഷ്മ പി. എം.

എച്ച്. എസ്. . മലയാളം

സി.സി.പി.എല്‍.എം...എച്ച്.എസ്.

പെരുമാനൂര്‍, തേവര.


2 comments:

Thanooja said...

കവിത നന്നായിട്ടുണ്ട്
തനൂജ

SAJITH.T said...

കൊള്ളാമല്ലോ ഈ കവിത