എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Sep 16, 2010

കഥകളി കലകളുടെ രാജാവ് - രണ്ടാം ഭാഗം


കേരളത്തിന്റെ തനതുകലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ വേഷം, സംഗീതം, വാദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൂന്നു ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ദൃശ്യകലയ്ക്കുമില്ലാത്തത്ര വര്‍ണ്ണപ്പൊലിമയാണ് കഥകളിയുടെ വേഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. കഥകളിയുടെ സംഗീതമാകട്ടെ ഭാരതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ സംഗീതപാരമ്പര്യങ്ങളില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. എന്നുതന്നെയല്ല പാശ്ചാത്യരുടെ ടോട്ടല്‍ തീയേറ്റര്‍ (സമ്പൂര്‍ണ്ണ കല) എന്ന സംങ്കല്പവുമായി ഏറ്റവും ചേര്‍ന്നുപോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യകലകൂടിയാണ് കഥകളി. സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രകല, ശില്പകല, നൃത്തം, നാട്യം ഇങ്ങനെ നിരവധി കലകളുടെ സമന്വയമാണ് കഥകളി. അത്തരം അംശങ്ങളിലേയക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുടെ നടത്തുന്നത്.

1 comment:

ബിജോയ് കൂത്താട്ടുകുളം said...

കഥകളിയെ പത്താം ക്ളാസ്സിലവതരിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ കോപ്പും തന്നതിനു നന്ദി.