എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

May 28, 2015

ആടുജീവിതം - ബന്യാമിന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

      


     തിരുവനന്തപുരം ദൂരദര്‍ശന്‍ പ്രക്ഷേപണം  ചെയ്ത 'സമീക്ഷ' പരിപാടിയില്‍ നോവലിസ്റ്റ് ബന്യാമിനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം. ഗള്‍ഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതജീവിത നേര്‍ക്കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് ബന്യാമിന്‍ മനസ്സുതുറക്കുന്നു.


May 24, 2015

പുതുവര്‍ഷം കവിത - വീഡിയോ
         എട്ടാം തരത്തിലെ പുതിയ അടിസ്ഥാനപാഠാവലി ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ആദ്യപാഠമാണ് 'പുതുവര്‍ഷം'. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഈ കവിത പ്രത്യാശയുടെ തിരിനാളം ആസ്വാദകമനസ്സുകളില്‍ തെളിയിക്കുന്നു. മനസ്സില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന നന്മയുടെ പ്രകാശം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതായി കവയിത്രി അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ കവിതയുടെ ആലാപനവും ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമായി നമുക്ക് പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാം. ആലാപനം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ നാസിം പി. ., ജി.എച്ച്.എസ്. കുമ്പളയാണ്. നിര്‍മ്മാണം ശ്രീ ജി. മണി, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യാട്, ആലപ്പുഴയും.