എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 29, 2015

പ്രേമം .... തലയ്ക്കു പിടിച്ച പ്രേമം - സിനിമാനിരൂപണം
മുടിഞ്ഞ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ, ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് ഇത്ര ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായത്.... ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയാനാകൂ. കപട സദാചാരന്മാരുടെ അടികൊള്ളും മുമ്പ് കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, പുതിയ മലയാളം ഹിറ്റ് പ്രേമം സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. എന്താ തിരക്ക്, ഓടുന്ന തീയേറ്ററെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് റോഡും ബ്ലോക്കായി അങ്ങനെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. നീന്തിത്തുടിച്ച് നമ്മുടെ യുവതലമുറയും..... കണ്ടവർ കണ്ടവർ വീണ്ടും കാണുന്നതു കൊണ്ട് കാണാനാകാത്തവർക്ക് പ്രേമം അനുഭവിക്കാനാകാതെ വരുന്നതിന്റെ നിരാശ പ്രേമിച്ചവർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടതല്ലെ ... വഴിമാറികൊടുക്കാനുള്ള മര്യാദ നമ്മൾ മലയാളികൾ പണ്ടേ കാണിക്കാറില്ലല്ലൊ !

Jun 20, 2015

പി. എന്‍ പണിക്കര്‍ വായനയുടെ വളര്‍ത്തച്ഛന്‍ - ഡോക്ക്യുമെന്ററി
        വായനാവാരത്തില്‍ നമുക്ക് വായനയുടെ കുലപതി പി. എന്‍. പണിക്കരെ അടുത്തനിയാന്‍ ഒരു അവസരം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ വകുപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ച ഡോക്ക്യുമെന്ററി വായനയുടെ വളര്‍ത്തച്ഛന്‍ കാണൂ.

ഭാഗം ഒന്ന്
 
ഭാഗം രണ്ട്