എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

8,9, 10 മുന്‍വര്‍ഷ ചോദ്യങ്ങള്‍

10 comments:

Unknown said...

thanks........

Unknown said...

thanks........

sunil nandanam said...

model Qns. please

pavumba said...

unit adisthanathil nerathe question nalkayathu pole question kittiyirunenkil valare prayojenum ayirunu.Teachers nu question work out cheyikan yelupum akum.

Anonymous said...

thank you so much It is too useful

aish said...


'

no use at all...................diya said...

no use..............................only a waste..

Unknown said...

please try to include IT topics also

ഗിരീഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ said...

ഒരു പ്രവര്‍ത്തനവും പാഴല്ല......ഉപയോഗം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാത്രം........
ഒരു ക്ലിക്കില്‍ ചോദ്യങ്ങളെത്തിച്ചതിന് നന്ദി..............ഉപകാരപ്രദം...

ANJEESH U said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് ....