എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

ബ്ലോഗ്‌ടീം

നയിക്കുന്നവര്‍

9446546454
എന്‍ .രാജീവ്‌
HSA മലയാളം
സെന്റ്‌.ഇഗ്നേഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.കാഞ്ഞിരമറ്റം
തൃപ്പൂണിത്തുറ (ഉപ ജില്ല )
എറണാകുളം (വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല)
സ്വദേശം: ആറുമാനൂര്‍ (കോട്ടയം)

9447872850
ശ്യാംലാല്‍ വി.എസ്
HSA മലയാളം
ഹൈസ്കൂള്‍ കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ( ഉപജില്ല)
മൂവാറ്റുപുഴ (വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല)
സ്വദേശം: വെളിയന്നൂര്‍ (കോട്ടയം)ദിലീപ്
എച്ച് എസ് എ (മലയാളം)
തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട

ജോളി.എ.വി
 എച്ച് എസ് എ (മലയാളം)
സെന്റ്‌.ജോണ്‍സ് HS
പറപ്പൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍
ആസാദ് .സി.ഡി
MTC ആലപ്പുഴ